Skip to main content

Hyresgästföreningen fortsätter kräva sänkt eller oförändrad hyra

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:26 CET

Efter en rapport från Öhrlings PricewaterhouseCoopers, kan det slås fast att hyresuttagen i de allmännyttiga bostadsföretagen är onödigt höga i Stockholmsregionen. Samtidigt kräver de allmännyttiga bostadsbolagen 2 till 5 procent höjd hyra trots ökade vinster.

Hyresgästföreningen Region Stockholm har låtit Öhrlings PricewaterhouseCoopers, göra en övergripande analys av de 24 allmännyttiga bostadsbolagen. Efter den omfattande och noggranna genomlysningen av de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms Regionen kan vi konstatera följande:

Hyresuttagen är onödigt höga i region Stockholm

Den enskilt största möjligheten att förbättra ekonomin är att se över kostnaderna för drift och underhåll samt dimensionering av bostadsbolagens organisationer


Trots att de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholmsregionen är väldigt ekonomiskt starka saknas incitament för effektiviseringar vilket vi anser bör skapas för att ge ytterligare utrymme för hyressänkningar

En del av bolagen är så kapitalstarka att pengar spenderas på trivselfaktorer utan betydelse för verksamheten

De över tiden gjorda vinsterna har i vissa bolag bidragit till verksamheter helt utanför bostadsbolagens hyresverksamhet som simhallar och kulturverksamhet

Flera av företagen är mycket dåliga på att i detalj redovisa kostnaderna för sin drift och underhållskostnad vilket är anmärkningsvärt och försvårar vår granskning av bolagens ekonomi

Trixande med utdelning och koncernbidrag har i några bostadsbolag bidragit till att man redovisar en betydligt sämre ekonomi än vad bolagen i realiteten har

- Vi anser att de allmännyttiga bolagen i vår region är mycket ekonomiskt stabila företag. Årets första överenskommelse om oförändrade hyror för 2007, bekräftar vår analys av bostadsföretagen, avslutar Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm.

För ytterligare information:
Terje Gunnarson, telefon 070-301 61 50


Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=130240

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.