Skip to main content

Hyresgästföreningen i ny rapport: 38 procent fler hyresrätter byggs om hyrskatten tas bort

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 08:59 CEST

63 procent av tillfrågade bostadsbolag tror att byggandet av hyresrätter skulle påverkas i ganska eller mycket hög grad om en nybyggd hyresrätt fick likvärdiga skatteförutsättningar som bostadsrätter och villor. Dessa har idag skattelättnader på 2 000 kronor i månaden jämfört med hyresrätter.

Bostadsbolagen skulle dessutom öka sitt byggande med 38 procent under den kommande treårsperioden om hyrskatten togs bort. 

Det visar en undersökning som Hyresgästföreningen har låtit SKOP genomföra. SKOP har frågat 287 bostadsbolag, såväl privata som allmännyttiga, hur mycket mer de skulle bygga under de närmaste tre åren om skatteförutsättningarna för hyresrätten var likvärdiga med bostadsrätter och villor.

Bostadsbolagen svarade att de planerar att bygga 20 100 nya lägenheter under perioden 2013-2015. Om en skattereform för hyresrätten genomfördes skulle de bygga ytterligare 7 900 bostäder under samma period. Det vill säga en ökning med 38 procent.

-Eftersom vi inte har frågat samtliga bostadsbolag är det rimligt att anta att de knappt 8 000 nya hyresrätterna är i underkant, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Olika hyresvärdar har naturligtvis olika förutsättningar för byggande. Vilken ekonomi de har, vilken typ av ort de verkar på och hur befolkningssammansättningen ser ut är några av de faktorer som spelar roll. Men det är uppenbart att likvärdiga ekonomiska villkor mellan boendeformer är ett kraftigt incitament för att få fler hyresrätter byggda, säger Barbro Engman.

-Det finns naturligtvis inte bara en lösning på det problem som bostadsbristen utgör. Flera åtgärder måste kombineras för att det ska byggas mer. Vår undersökning visar dock att regeringen aktivt kan bidra till att det byggs mer, säger Barbro Engman.

-Regeringen har tillsatt en utredning för att se över delar av skattefrågorna, men den kommer inte att vara tillräcklig. Därför lanserar vi idag vår kampanj Tack på förhand, för att uppmärksamma framför allt Anders Borg på problemet, säger Barbro Engman.

Mer information om kampanjen hittar du på tackpaforhand.nu

Metod:

Undersökningsföretaget SKOP har frågat vd:arna för ett antal stora bostadsbolag hur mycket de planerar att bygga de närmaste åren och hur de tror att ett lättare skattetryck skulle påverka byggandet generellt och för det egna bolagets del.

Bolagen valdes ut av Hyresgästföreningen. Samtliga allmännyttiga bolag och de största privata bolagen, räknat per omsättning, ingick i urvalet. 230 av de allmännyttiga och 57 av de privata bolagen svarade på frågorna.

Som bakgrundsvariabler i presentationen används bolagens storlek räknat i hur många anställda de uppgett att de har samt, när det gäller de allmännyttiga bolagen, var i landet de verkar. Att de privata bolagens svar inte delades upp utifrån geografisk tillhörighet beror på att de kan antas verka på flera olika ställen. Undersökningen genomfördes under perioden 21-31 maj 2012.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument