Skip to main content

Hyresgästföreningen inleder samarbete med Järvaveckan och The Global Village

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2018 17:34 CEST

Järvaveckan arrangeras av den ideella föreningen The Global Village och lanserades juni 2017 som en mötesplats för politiker, medborgare och näringsliv.

Hyresgästföreningen har valt att ingå samarbete med The Global Village för 2018 och den ömsesidiga ambitionen är ett fördjupat och långsiktigt samarbete kring samhällsutvecklingsfrågor.

-Järvaveckan har potential att bli den riktigt stora folkliga mötesplats och smältdegel för politiska samtal som i dag saknas i det svenska politiska samtalet, säger Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har de senaste månaderna presenterat några av sina mål, satsningar och metoder inför valet den 9 september. Ett av målen är att utvecklingen av samhället och bostadsbyggandet ska ske hållbart vilket innefattar både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Valarbetet innebär även att öka både kunskap och intresse och få fler medlemmar och hyresgäster att gå och rösta.

-Hyresgästföreningen är inte bara en av Sveriges största folkrörelser utan även en långsiktig aktör med bredd och kompetens. Den här stöttningen är just vad The Global Village behöver, säger Ahmed Abdirahman, initiativtagare till Järvaveckan.

Järvaveckan genomförs 9-17 juni 2018 i och kring Spånga idrottsplats och välkomnar alla som arbetar med integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet.

För mer information kontakta

Jonas Nygren förbundschef Hyresgästföreningen 070-688 11 81

Ahmed Abdirahman initiativtagare till Järvaveckan och ordförande för The Global Village 073-907 75 09

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.