Skip to main content

Hyresgästföreningen kräver hyressänkning

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:49 CEST

I vanliga fall brukar fastighetsägarna ta första steget, men i år har Hyresgästföreningen tagit initiativet och begär förhandlingar om sänkta hyror i två kommunalt ägda bostadsföretag.

I Karlstads Bostads AB kräver vi att hyran sänks med 3 procent och i Stiftelsen Karlstadshus kräver vi en sänkning med 2 procent.

- Båda företagen har god soliditet, vi har historiskt låga räntor och en mycket låg inflation, säger Thomas Bäckman, förhandlare på Hyresgästföreningen, som har gjort djupgående analyser av företagens ekonomi.

I Karlstads Bostads AB har man dessutom lyckats sänka energiförbrukningen rejält de senaste åren, från dryga 100 kronor till 63 kronor per kvadratmeter och år.

2004 gjorde Karlstads Bostads AB en vinst med 25,8 miljoner kronor. Det motsvarar 325 kronor av månadshyran för en trea på 75 kvadratmeter medan vinsten i Stiftelsen Karlstadshus motsvarar 270 kronor av månadshyran. Både stiftelsen och bostadsbolaget är självständiga företag, som är till för att erbjuda invånarna bra bostäder till rimliga hyror. De ska bedriva sin verksamhet till självkostnad, anser Hyresgästföreningen.

- Det är många faktorer som påverkar hyresnivån, som inte går att påverka vid förhandlingsbordet, konstaterar Thomas Bäckman. Vi bestämmer inte hyran själva och vi behöver hjälp både av hyresgästerna och av alla de beslutsfattare som på olika sätt påverkar hyrans storlek, exempelvis taxor och olika skatter.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Bäckman, tel: 054-17 52 11 eller 070-52 50 198.

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=103398

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.