Skip to main content

Hyresgästföreningen kräver sänkning med upp till fem procent

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 10:23 CEST

I vanliga fall brukar fastighetsägarna ta första steget men i år har Hyresgästföreningen tagit initiativet och begär förhandlingar om sänkt hyra i sju av regionens kommunalt ägda bostadsbolag.

I Familjebostäder i Göteborg AB kräver föreningen sänkt hyra med upp till fem procent nästa år och i Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) sänkningar på upp till tre procent. I Bostads AB Poseidon har en formell begäran om förhandling om sänkt hyra lämnats in, men kravet är ännu inte specificerat i procent.

För hyresgäster hos Gårdstensbostäder AB vill Hyresgästföreningen få sänkt hyran med upp till en procent och i Kungsbackas två kommunbolag, Eksta Bostads AB respektive Kungsbackabostäder AB yrkar föreningen på sänkningar med upp till två procent.

Två av regionens bolag, Partillebo AB och Öckerö Bostads AB, har redan presenterat sina hyreskrav för nästa år. Partillebo vill höja 1,75 procent och Öckerö Bostads AB vill ha en generell höjning på två procent men vill dessutom höja betydligt mer i vissa fastigheter där vatten, värme, sophämtning och hushållsel ingår i hyran.

Hyresgästföreningens motbud är sänkt hyra på upp till fyra procent i Partillebo och upp till en procent hos Öckerö Bostads AB.

För regionens övriga kommunägda bolag pågår just nu diskussioner i förhandlingsdelegationerna om vilken nivå kraven ska läggas på.


Du som vill veta mer är välkommen att kontakta
Tore Vestergård, avdelningschef förhandling-juridik 031-704 50 45, 0708-79 41 13.


Med vänlig hälsning Eva Thorpenberg, pressansvarig, 031-704 50 32


Här på vår webbplats www.hyresgastforeningen.se/vastrasverige hittar du mer material om kravet på sänkta hyror 2006.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=102596

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.