Skip to main content

Hyresgästföreningen Norrköping svarar på Hyresbostäders kritik

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 15:29 CEST

Hyresmarknadskommitén har beslutat att inte ta upp upp allmännyttiga Hyresbostäders krav på höjd hyra 2006. Anledningen är att handlingarna skickades in för sent. Idag kritiserar Hyresbostäder Hyresgästföreningen för att ha sinkat ärendet.
Nu svarar Hyresgästföreningen Norrköping på kritiken.

""Norrköpings hyresgäster kan glädja sig åt att det inte blev någon hyreshöjning från årsskiftet.
Mindre glädjande är orsaken. Hyresbostäders ledning klarade inte av att skicka in papper i tid till Hyresmarknadskommittén, den instans som skulle avgöra tvisten mellan Hyresgästföreningen och Hyresbostäder.
Hyresbostäders informationschef Lars Löfgren har dessutom fräckheten att skylla företagets sjabbel på motparten, dvs Hyresgästföreningen.
Trots fiaskot i den första förhandlingen tänker tydligen Hyresbostäder göra ett nytt försök att få upp hyrorna. En orsak uppges vara "de stigande räntorna".
När Hyresgästföreningen tidigare motiverat sina krav på sänkt hyra med just de sjunkande räntorna så har detta tillbakavisats av Hyresbostäder. Det är tydligen bara stigande räntor som påverkar hyrorna, inte sjunkande - detta är logik à la Hyresbostäder.
Sju gånger kallades Hyresgästföreningen till förhandlingar innan de strandade. Det vanliga förfarande var att företagets VD skickade fram sina underhuggare med uppdraget att säga nej till allt.
En förhandling med en motpart som saknar mandat att säga vare sig bu eller bä är givetvis totalt meninglös, det vet alla som har minsta kunskap om hur förhandlingar går till.
Det vet dessvärre inte Hyresbostäders ledning. Den vet inte ens hur man bär sig åt efter en strandning.

Frågan är om den vet hur många miljoner som sparats in på låga räntor och "utsåsningen" av fastighetsskötseln. Det var ju avsikten med att sparka folk och försämra servicen.
Hyresgästföreningen värnar om de allmännyttiga bostadsbolagen. I Norrköping är det svårt. Vi har tidigare krävt att företagets ledning byts ut p g a inkompetens. Det som nu hänt stärker det kravet.
Vi kan heller inte ha förtroende för en styrelse som tolererar en så uppenbar misskötsel av företaget.""

Hyresgästföreningen Norrköping
Susan Steisjö, ordförande

För ytterligare information och kommentarer ring
Susan Steisjö ordförande Hyresgästföreningen Norrköping
Tfn 0739-245759
Claes Rydgren förhandlare Hyresgästföreningen
Tfn 011-495 44 20 mob 0708-511914