Skip to main content

Hyresgästföreningen och de kommunala bostadsföretagen tar ansvar för hyresrättens framtid i ny överenskommelse

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 11:19 CEST

En historisk överenskommelse har träffats mellan Hyresgästföreningen och SABO, de kommunala bostadsföretagens branschorganisation. I den föreslår vi hur regelverket kring allmännyttan och hyressättningen bör tillämpas i framtiden. Lösningen som presenteras är långsiktigt hållbar och har förutsättningar att få ett brett politiskt stöd. Den kan därför stå sig över mandatperioderna. Överenskommelsen ska nu lämnas till Finansdepartementet.

En central utgångspunkt i förslaget är att bruksvärdet och förhandlingssystemet behålls. De viktigaste punkterna i övrigt är:

- Den hyresnormerande rollen för kommunala bostadsföretag vid tvist ersätts med förhandlade hyror, oavsett hyresvärd. I praktiken innebär det att de privata fastighetsägarna blir fullvärdig part vid hyresförhandlingarna.

- De kommunala bostadsföretagens verksamhet ska drivas efter affärsmässiga principer och utan vinstsyfte. Det innebär att företagets ska ha ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv, men att det primära syftet inte är att generera vinst.

- Parterna, och inte staten, ska ha ansvaret för att skapa en bättre hyressättning.

Förslagen innebär de mest omfattande förändringarna av hyressättningen på 40 år. Därför anser vi att några ytterligare förändringar inte bör genomföras.

Förslaget ska ses mot bakgrund av den statliga utredningen "EU, allmännyttan och hyrorna". Där föreslås stora förändringar av hyresmarknaden. Sedan denna utredning lades fram har vi arbetat för att hitta lösningar som har förutsättningar att accepteras av alla berörda aktörer på bostadsmarknaden och som överensstämmer med EG-rätten. Det har vi nu lyckats med.

Hyresgästföreningens ordförande, Barbro Engman, är nöjd med överenskommelsen.

- Det här visar att parterna kan komma överens om hur hyresmarknaden ska fungera. Genom förslaget skapar vi stabila och långsiktiga lösningar för allmännyttan och hyressättningen. Det är bra för både hyresgäster och hyresvärdar, säger Barbro Engman, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

SABO:s Vd, Kurt Eliasson, tycker att förslaget känns mycket bra.

- Nu har vi nått fram till en svensk lösning. I och med detta visar vi att parterna klarar att hantera denna fråga på hemmaplan, det tycker jag känns mycket bra, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.

Läs överenskommelsen i sin helhet här:

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/04/documentList/documentList20090405_223248857/gemensamt_inspel_april_2009.pdf

Läs kort sammanfattning här:

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/04/documentList/documentList20090405_223248857/gemensam_sammanfattning.pdf Kontakt:
André Johansson, pressansvarig på Hyresgästföreningen, 070-549 64 04
Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen, 070-524 28 66

Nina Rådström, informationschef på SABO, 070-752 95 51
Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig på SABO, 08-406 55 40