Skip to main content

Hyresgästföreningen ökar antalet medlemmar

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2016 12:21 CET

Under 2015 ökade Hyresgästföreningens sitt medlemsantal med cirka 3 500 medlemmar och är nu totalt 534 765 medlemmar. En av Sveriges största folkrörelser stärker sin position bland landets hyresgäster.

- Att många blir medlemmar visar att Hyresgästföreningen är en angelägen organisation där människor tydligt ser nyttan. Vår verksamhet med hyresförhandling, juridiskt stöd och lokal verksamhet kombinerat med medlemsförmåner och politiskt arbete för hyresrätten gör att fler vill bli medlemmar, säger Susanne Rickan, nationell medlemsstrateg på Hyresgästföreningen.

Efter några år där medlemsantalet legat relativt stabilt tar nu medlemsantalet ett större kliv uppåt.

Den största ökningen skedde i Västra Sverige som blev drygt 2 000 fler medlemmar under året. I Stockholm ökade medlemsantalet med nästan 1 000 medlemmar vilket är ett stort trendbrott eftersom regionen inte ökat sedan 1996.

- Ett annat viktigt skäl till ökningen är vårt professionella rekryteringsarbete. Administrationstiden kring medlemsansökningarna har reducerats, på vår nya webb har antalet medlemsansökningar ökat med ungefär 30 %. Vi jobbar medvetet med att behålla medlemmar längre. Vi har också rekordmånga medlemsrekryterare som rekryterat fler än 800 betalande medlemmar under 2015, säger Susanne Rickan.

Totalt valde cirka 84 000 personer att bli medlemmar hos Hyresgästföreningen under 2015. Cirka 80 000 lämnade, varav den största gruppen på grund av ändrade boendeförhållanden.

Medlemsutveckling för Hyresgästföreningen de senaste åren
År20112012201320142015
Medlemmar529 280532 936531 017531 274534 765
Ökning/minskning8433 656-1 9192573 491

För mer information kontakta

Susanne Rickan, nationell medlemsstrateg

010-459 11 51, 073-622 17 19

susanne.rickan@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.