Skip to main content

Hyresgästföreningen positiv till nya regler för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 13:49 CEST

Under de senaste tio åren har elnätsavgifterna i landets kommuner ökat med i genomsnitt 43 procent. Det motsvarar 750 kronor om året för en normalstor lägenhet.

-Vi tycker inte att den här ökningstakten är rimlig, säger Hans Dahlin, energiexpert på Hyresgästföreningen. Vi har länge arbetat för att det ska skapas både bättre förutsättningar och bättre förutsägbarhet för landets elkonsumenter. Det är därför positivt att regeringen nu presenterar nya regler för att se till så att elnätsföretagens avgifter är både skäliga och rimliga.

-Vi tycker också att det är bra att Energimarknadsinspektionen stärks. Det bör på sikt kunna leda till mer rimliga elnätspriser för landets elkonsumenter, säger Hans Dahlin.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 november 2014 och skall tillämpas av Energimarknadsinspektionen på elnätsavgifter som gäller för kommande tillsynsperiod 2016-2019.

För mer information kontakta:

Hans Dahlin, energiexpert Hyresgästföreningen 072-231 38 27


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.