Skip to main content

Hyresgästföreningen sätter press på Svenska Bostäder

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:10 CET

Hyresgästföreningens förhandlingar om 2007 års hyror med Svenska Bostäder har startat. Hyresgästföreningen kräver sänkta hyror även i år.
- Vi ser möjligheten att träffa uppgörelser under flera år framåt med oförändrade eller sänkta hyror, säger Ingvar Wallin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Ett första steg togs 2006 med en hyressänkning med 1,2 procent. Då lades grunden för en långsiktig och stabil hyresutveckling. En överenskommelse träffades om en total omläggning av lägenhetsunderhållet som skulle göra underhållet av lägenheterna billigare.

Under 2006 har Svenska Bostäder genomfört en stor omorganisation och bantat sin personalstyrka. De har dessutom fått tillbaka 28 miljoner kronor från Stockholms vatten. För 2007 gäller sänkning av vattenavgiften med 10 procent och sänkt fastighetsskatt för bostäder med 20 procent.

I kommunens direktiv till bolaget inför 2006 angavs: "Avkastningen kommer långsiktigt hyresgästerna till del, t.ex. genom att bolagen kan täcka eftersatt underhåll."

- Bolaget har under flera år fyllt på sina fonder, säger Ingvar Wallin. De pengarna kan nu användas för att även i fortsättningen hålla underhållet på en hög nivå.

Förhandlingarna fortsätter i morgon, fredag. Hyresgästföreningen har sammankallat sin förhandlingsdelegation till måndag kväll.

För ytterligare information:

Ingvar Wallin, förhandlingsledare,
mobil: 070-217 43 64

Roland Englund, ordförande förhandlingsdelegationen,
mobil: 070-681 67 68Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=131279

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.