Skip to main content

Hyresgästföreningen tror fortfarande på sänkta hyror i Gävle

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:39 CET

Hyresgästföreningen uppmanar Gavlegårdarna att sluta skrämma sina hyresgäster om att de skall få ett sämre underhåll. De borde istället kräva att ägaren, Gävle kommun, sänker sina höga vinstkrav och borgensavgift!

I går beslutade Hyresmarknadskommittén att hyresförhandlingarna går tillbaka till lokal nivå. Gavlegårdarna tror därmed på oförändrade hyror.

Hyresgästföreningen kräver dock fortfarande sänkta hyror inom Gavlegårdarna. Tvärtemot Gavlegårdarnas varningar om förfall vid oförändrad hyra, hävdar vi utifrån vår ekonomiska analys av företaget att hyresgästerna kan förvänta sig både ett bra underhåll samt stadsdelförnyelse och bredbandsutbyggnad även med sänkta hyror.

- Det finns fortfarande utrymme att sänka hyran inom Gavlegårdarnas bestånd, menar Catrin Tranberg förhandlare på hyresgästföreningen

Gavlegårdarnas långsiktiga uträkningar skulle nämligen snabbt kunna ändras bara politikerna ändrar och sänker exempelvis dagens nivå på borgensavgiften, samt vinstkravet om 40 miljoner kronor per år.

Gavlegårdarna menar på att vinstkravet om 40 miljoner behövs för att stärka företagets soliditet. Hyresgästföreningen hävdar att soliditeten är tillräckligt stark som den är idag och dessutom kan man uppnå samma soliditetsförstärkning med 20 miljoner som man för några år sedan behövde 40 miljoner till. Orsaken till detta är beslutet att Gävle kommun inte får ta aktieutdelning på 20 miljoner kronor per år, som man gjort tidigare, utan istället mellan 1-2 miljoner kronor per år. Därmed stannar de 20 miljoner kronorna kvar inom bostadsbolaget.

Gavlegårdarna kan ha rätt i att delar av vinsten numer stannar inom företaget men vi anser att vinstkravet i sig inte skall generera en yrkad hyreshöjning som det i dagsläget gör. Låt hyresgästerna andas ut och få del av både den historiskt sett låga räntan som varit under flera år, samt den låga inflationen.

Hyresgästföreningen anser dessutom att om bostadsföretaget nu måste dra in på något (eller lägga på is) så bör det gälla det planerade Alderholmsprojektet. Man måste först och främst ta hand om de fastigheter man har innan man bygger nytt anser Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta

Catrin Tranberg Telefon 026-15 81 16, 070-640 44 62

E-post: catrin.tranberg@hyresgastforeningen.se

Kjell Blomqvist Telefon: 026-15 81 24, 070-652 93 08

E-post: kjell.blomqvist@hyresgastforeningen.seLänk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=113872

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.