Skip to main content

Hyresgästföreningen utlyser 2011 års bostadsstipendium

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:34 CET

Nu är det dags att söka Hyresgästföreningen bostadspolitiska stipendium för 2011!

Hyresgästföreningen delar varje år ut ett bostadspolitiskt stipendium. I år delas upp till 60 000 kr ut till en vetenskaplig uppsats kring temat Boende och välfärd. Detta tema bygger på den förstudie kring levnadsvillkor och boende som Hyresgästföreningen genomförde under 2008.

I del fyra av förstudien ges förslag på fem fokusområden:

  • Konsekvenser av en alltmer uppdelad och segregerad bostadsmarknad
  • Ekonomiska villkor för en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning
  • Vad nya vanor och ny teknik innebär för kraven på boendet och bostäderna
  • Social bakgrund, generation och etablering i samhället
  • Kartläggning och strategi mot hemlöshet och extrem trångboddhet

Ansökan ska vara inne senast den 31 augusti 2011.

Den skickas i fem exemplar till:

Hyresgästföreningen Riksförbundet
Anna Östberg
Box 7514
103 92 Stockholm

Mer information finns i bifogade PDF-fil och på vår webbplats: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/ladda_hem/kunskapsmaterial/Sidor/bostadsstipendium.aspx

För mer information kontakta: Anna Östberg, 08-791 02 02 anna.ostberg@hyresgastforeningen.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument