Skip to main content

Hyresgästföreningen välkomnar Energikommissionens betänkande

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 12:49 CET

Jennie Wiederholm, energiexpert på Hyresgästföreningen

Idag har Energikommissionens betänkande presenterats. Hyresgästföreningen ser positivt på ambitionen med kommissionen, att Sverige ska ha en långsiktig energipolitik.

- En hållbar och förutsägbar energipolitik är viktigt även för enskilda privatkonsumenter, säger Jennie Wiederholm, energiexpert på Hyresgästföreningen.

Kommissionens betänkande handlar i stor utsträckning om förutsättningar för produktion och stora konsumenter, något som Hyresgästföreningen inte ifrågasätter. Men när regeringen nu ska formulera konkreta förslag i propositioner måste man också tänka på konsekvenserna för enskilda medborgare.

Ett stycke i kommissionens betänkande berör mycket tydligt bostadskonsumenterna.

- Hyresgästföreningen välkomnar skrivningen om Boverkets byggregler där kommissionen menar att byggreglerna bör vara neutrala mellan olika uppvärmningsformer. Vi har redan tidigare lyft fram orimligheten i att ett hus kan byggas med sämre isolerade väggar, golv och tak om solpaneler eller solceller istället installeras. För att få ett hållbart energisystem måste alla nya hus som byggs klara samma energiprestanda, säger Jennie Wiederholm.

Mer information: Jennie Wiederholm, energiexpert Hyresgästföreningen, 070 310 83 95

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.