Skip to main content

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens förslag om blocköverskridande samtal

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 08:30 CET

Blocköverskridande samtal om bostadspolitiken, en gemensam skatteöversyn, fortsatta regelförenklingar och ett övergripande statligt ansvar är några av de förslag som regeringen presenterade idag.

Det är förslag som Hyresgästföreningen välkomnar.

-Den akuta bostadskris som präglar praktiskt taget hela landet kräver extraordinära åtgärder. Därför är dagens besked från regeringen att den kommer inleda blocköverskridande samtal ett steg på rätt väg och något vi har efterlyst länge, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Vi är naturligtvis extra glada över att regeringen ser behovet av att särskilt öka byggandet av hyresrätter. Det finns utmärkta möjligheter att öka bostadsbyggandet utan att tumma på bostäders kvalitet, tillgänglighet eller kostnad. Kombo-husen är bara ett exempel. Men för att det ska lyckas krävs gemensamma insatser. Vi har länge efterlyst ett mer kraftfullt agerande från landets politiker, på både nationell och kommunal nivå, därför är dagens besked positivt.

-Nu testas solidariteten på alla nivåer; i bostadsområden, skolor, offentliga miljöer och på arbetsplatser. Dagens situation, där olika grupper ställs mot varandra, är djupt olycklig. De stora migrationsströmmarna till Sverige får inte bli en ursäkt för att undergräva konsumentens ställning på bostadsmarknaden och införa marknadshyror eller social housing bakvägen, säger Marie Linder.

-Det finns dessutom redan nu en rad konkreta förslag för att få fart på bostadsbyggandet. Staten kan upplåta statlig mark för bostadsbyggande av hyreslägenheter i samverkan med allmännyttiga bolag. Regeringen föreslår till exempel att Akademiska hus och andra statliga bolag ska kunna bygga. Det är bra. Men det finns mer att göra.

-Migrationsverket skulle till exempel kunna garantera ekonomisk stabilitet vid bostadsbyggande genom att förhyra lägenheter under ett antal år, i samverkan med kommunerna. Dessa lägenheter skulle sedan kunna göras tillgängliga inom ramen för bruksvärdessystemet, i likhet med dagens presumtionshyror, säger Marie Linder.

- Ett sådant system skapar bra förutsättningar att bygga hyresrätter i hela landet. Särskilt om det kombineras med regeringens förslag att se över hur lokal infrastruktur kan planeras och finansieras i syfte att skapa attraktiva områden att bygga på.

-Det är nödvändigt att staten går före och visar att det finns en politisk vilja och en målsättning att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst eller härkomst. Men i det arbetet får inte de människor som redan bor, och alla de som kommer att bo, att glömmas bort. De offentliga investeringarna i bostäder behöver kombineras med ett ökat bostadsbidrag för att säkra att boendeutgiften även för dem med låga inkomster ligger på rimliga nivåer, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.