Skip to main content

Hyresgästföreningen vill förhandla med Mariehus AB

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:52 CET

Flerårsavtalet med Mariehus AB löper ut vid årsskiftet. Det finns en klausul om förlängning av avtalet för 2007 med samma höjning som tidigare år. Hyresgästföreningen har begärt förhandling eftersom vi anser att höjningen är för hög. Hyresgästföreningen har inte lämnat något preciserat yrkande och Mariehus AB har inte heller lämnat något yrkande.

Förhandlingen startar den 24 november.
För ytterligare upplysningar kontakta:
Per Johanssson, 070-53 19 462, 0521-25 11 25

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=130179

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.