Skip to main content

Hyresgästföreningens evenemang under Almedalsveckan 2018

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2018 08:30 CEST

Ett flertal av Hyresgästföreningens experter och talespersoner deltar. Bland annat finns ordförande Marie Linder och förbundschef Jonas Nygren på plats, men bland många andra kan du också möta Margareta Björkvald som är expert på förhandlingssystemet eller Kenneth Berglund, bostadspolitisk utredare med fokus på stadsbyggnad. Hyresgästföreningen anordnar 34 seminarier, de flesta i vårt tält på Hamnplan där du också kan träffa våra experter. Här är några av seminarierna, läs mer direkt i Almedalsprogrammet eller på vår webbplats.

Som deltagare på våra seminarier ser du bland andra statsråd och andra politiker, ledare för stora organisationer, näringslivsföreträdare, branschföreträdare och hyresgäster.


Liv och rörelse mellan husen

Måndag 2/7 14:00 - 14:45, Hamnplan, H210

Fler hem behövs, men det behövs mer än bostäder: Barn, unga, vuxna och äldre behöver plats att röra sig mellan husen, plats att mötas. Hur kan vi agera för mer rörelse, inkludering och gemenskap?

Medverkande bland andra: Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Stefan Bergh, förbundschef Riksidrottsförbundet.

Hur påverkar bostadsbristen utövandet av kultur och tillväxten inom kultursektorn?

Tisdag 3/7 13:30 - 14:30, S:t Drotten kyrkoruin, Syskongatan 1

Bostadsbristen försvårar utövandet av kultur och samhällets möjlighet till utveckling och tillväxt. Hur påverkas städerna av den utbredda bostadsbristen där replokaler, utställningsytor och andra platser för kulturutövande inte längre har en naturlig plats i stadsbilden? DJ:s och artister från projektet In My Backyard innan och efter samtalet.

Medverkande bland andra: Johan Majer, chef Universal Music & Brands, Dominika Polanska, lektor Uppsala universitet.


Tryggare boende

Tisdag 3/7 14:00 - 14:45, Hamnplan, H210

Otrygga hyresförhållanden, trafikfarliga miljöer, kriminalitet i bostadsområdet, brister i fastigheten. Hur kan tryggheten kring boendet öka?

Medverkande bland andra: Helene Fritzon, biträdande justitieminister,Ilyas Hassan talesperson, Förorten mot våld.

Mammorna i Miljonprogrammet

Tisdag 3/7 15:00 - 15:45, Hamnplan, H210

Hur är det att vara kvinna och mamma i miljonprogramsområdena? Här ges en bild av kvinnor som alla bor eller har bott med sina barn i de bostadsområden som byggdes inom det så kallade miljonprogrammet.

Medverkande bland andra: Alexandra Pascalidou, författare.


Renovera mera? Miljonprogram som blev miljardprogram

Tisdag 3/7 16:00 - 16:45, Hamnplan, H210

Inom miljonprogrammet finns just nu stora behov av upprustning. Efter renovering höjs hyran i snitt med 37 procent och många har inte råd att bo kvar. Hur kan vi renovera utan att människor tvingas flytta?

Medverkande bland andra: Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen, Pedram Kouchakpour, Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Utveckla allmännyttan – det viktigaste verktyget

Onsdag 4/7 15:00 - 15:45, Hamnplan, H210

De allmännyttiga bostadsbolagen är kommunernas kanske allra viktigaste redskap för att kunna ge alla människor ett bra hem. Hur kan allmännyttan idag utvecklas på bästa sätt?

Medverkande bland andra: Anette Sand, VD Stockholmshem, Stefan Attefall, ordförande Vätterhem, tidigare bostadsminister

Nya kooperationer framtidens hyresrätt?

Torsdag 5/7 12:00 - 12:45, Hamnplan, H210

Det är brist på hyresrätter och de som byggs är ofta orimligt dyra - samtidigt vill många helst hyra sitt hem. Kan nya former av kooperativa och kollektiva lösningar minska bostadsbristen och vara framtiden för hyresrätten?

Medverkande bland andra: Eva Nordström, VD SKB, Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen

Hur sätts framtidens bostadshyror?

Torsdag 5/7 13:15 - 14:30, Mellangatan 1

Hyreskommissionen presenterar sin rapport om hyressättning. Finns det bra system som passar hyresgäst, hyresvärd och samhälle? Hur premieras en långsiktig fastighetsförvaltning? Hur löses tvister?

Medverkande bland andra: Stefan Attefall, ordförande Hyreskommissionen, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Anders Nordstrand, VD SABO, Thomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna.


Den inkluderande staden – hur motverkar vi bäst segregation?

Torsdag 5/7 14:45 - 15:45 Mellangatan 1

Hur bygger man för gemenskap och skapar platser som inkluderar? Hur kan man arbeta med tidiga, koordinerade insatser?

Medverkande bland andra: Stefan Fölster, författare nationalekonom, Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé, Macarena de la Cerda, talesperson Förorten mot våld.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.