Skip to main content

Hyresgästföreningens kommentar till budgetpropositionen: Hyresrättens ställning ska stärkas - ägarperspektivet dominerar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:49 CEST

-Regeringen skriver att hyresrätten ska stärkas samtidigt som ägarperspektivet blir allt mer dominerande i regeringens retorik, säger Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman i en kommentar till regeringens budgetproposition.

-Särskilt intressant är skrivningen om att regeringen i arbetet med att stärka hyresrättens ställning kan tänka sig att pröva de skatteförslag som vi, tillsammans med SABO och Fastighetsägarna, i våras presenterade för finansminister Anders Borg. En skattereform för hyresrätten ger inte bara en rättvis balans mellan upplåtelseformerna, det är även en grundsten för att få igång bostadsbyggandet.   

-Regeringen betonar vikten av hyresrätten som en omistlig och flexibel boendeform. Den pekar också på vikten av boendeinflytande, framför allt i områden som har en historia av utanförskap. Det är frågor Hyresgästföreningen har arbetat med i många år och vi välkomnar naturligtvis regeringens nyvaknade intresse för detta.

-Däremot finns det ingenting om ombyggnad och renovering av miljonprogramsområdena. Där är läget på många håll akut och det behövs tydliga besked om hur denna ombyggnation ska finansieras. Det är mycket märkligt att detta inte nämns någonstans i budgetpropositionen.

-Även om bostadsbristen enligt regeringens prognoser håller på att minska så är bristen på hyresrätter akut på många håll, framför allt i studieorter. Där lämnar regeringen inga konkreta besked om hur det ska lösas och det är ett stort problem.

-Det är också bekymmersamt att regeringens fokus är så hårt riktat mot just ägandet. Alla vill inte äga sin bostad. Det är dags att regeringen skrotar sin gammelmodiga retorik kring hyresrätten som en boendeform man snabbt vill bort från. Det är en förlegad och omodern syn på hyresrätten och, framför allt, hyresgästerna.

-Det är bra att både regeringen och civil- och bostadsminister Stefan Attefall betonar att de tänker lägga stor kraft vid att identifiera de hinder som finns för bostadsbyggandet och skapa förutsättningar för en högre takt i bostadsbyggandet.

-Men vi vet redan vilka hinder som finns. Framför allt handlar det om att finns inte de ekonomiska förutsättningarna att bygga så är heller ingen intresserad av att bygga. Det är inte rimligt att ännu en gång utreda dessa frågor. Hundratusentals unga knackar nu på dörren till bostadsmarknaden, de är inte betjänta av ännu en utredning.   

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll väljer att bli företrädda av oss. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.