Skip to main content

Hyresgästföreningens kommentar till Nybyggarkommissionens rapport: Inte mycket nytt under solen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 13:43 CET

-Nybyggarkommissionen presenterar idag 63 redan välkända punkter som i skiftande grad är politiskt möjliga. Inte mycket nytt under solen, men det hade man egentligen inte heller kunnat förvänta sig, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Att ge sig på de ekonomiska förutsättningarna för villaägare och bostadsrättsägare är sannolikt lika politiskt omöjligt som kommissionen anser att det är att införa marknadshyror, säger Barbro Engman.

Kommissionen skriver i sin rapport att det skulle bli alltför stora negativa konsekvenser på kort och medellång sikt om marknadshyror infördes och den uppfattningen delar naturligtvis Hyresgästföreningen. Kommissionen nämner att hyrorna skulle höjas i Stockholmsområdet med omkring 70 procent om marknadshyror infördes och föreslår i stället andra reformer, som exempelvis bättre ekonomisk balans mellan olika upplåtelseformer, ROT-avdrag för hyresgäster och skattebefriade renoverings- och underhållsfonder. Samtliga dessa förslag ligger helt i linje med de förslag Hyresgästföreningen tidigare har tagit fram.

-Däremot förstår jag inte kommissionens resonemang kring social housing. Å ena sidan skriver kommissionen helt riktigt att ett system med social housing inte bör införas i Sverige. Å andra sidan så tycker de att det är rimligt med höjda hyror men att staten då ska höja bostadsbidragen. Jag förstår inte varför vi som skattebetalare ska bidra till att fastighetsbranschen, som alla är överens om redan går väldigt bra och har gjort under lång tid, ska kunna göra ännu större vinster? Det borde vara mycket bättre att satsa de resurserna på att det ska byggas fler bostäder.

-Kommissionen vill se ökad rörlighet på bostadsmarknaden men det förutsätter ju att det finns något att flytta både till och ifrån. Så länge bostadsbyggandet inte kommer igång rejält så kommer inte rörligheten att öka, säger Barbro Engman.

-Kommissionens rapport är ett utmärkt diskussionsunderlag för riksdag, regering och kommuner när de ska forma sin bostadspolitik men vi tror att det behövs betydligt mer av både piska och morot för att komma till rätta med det allra största problemet – bristen på bostäder och framför allt bristen på hyresrätter som folk har råd att bo i.

-Det är först när politiker på alla nivåer på allvar börjar diskutera satsningar för att få fart på byggandet över hela landet som det kommer att ske en verklig förändring. Kanske kan Nybyggarkommissionens rapport i bästa fall bidra till att bostadsfrågorna i större utsträckning hamnar på politikernas agendor, säger Barbro Engman.

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.