Skip to main content

Hyresgästföreningens remissvar om EU, allmännyttan och hyrorna: - Dagens regler räcker

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 14:37 CEST

- Utredningen har felbedömt EUs regler. Vilka regler som ska gälla i Sverige kan avgöras i Sverige. Vi menar att dagens regler räcker, säger Barbro Engman, förbundsordförande. Hyresgästföreningen ogillar förslagen om framtida hyresregler.

- Utredningen vill genomföra långtgående, hyreshöjande ändringar baserat på ett lösa antaganden. Så får man inte hantera miljontals människors privatekonomi.
Föreningen avstyrker förslaget om en särskild efterfrågeregel. - Med den får vi en statlig reglering av vad som idag sköts i förhandlingar. Drygt 50 000 hushåll eller drygt 70 000 personer i de attraktivaste stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö kan tvingas flytta på grund av hyresökningar och segregationen ökar.

Utredningen menar att dagens hyrestak - allmännyttans hyresnormerande roll - strider mot EUs regler. - Men utredningens egna experter säger motsatsen. Dagens hyrestak är bra och de privatvärdarna kan göra goda vinster inom den ramen.

Utredningen menar att höjda hyror leder till ökat bostadsbyggande. - Men i andra länder där man tagit bort hyrestaken har byggandet inte ökat.

Utredningens förslag om bostadsföretagen är överspelat av SKL: s förslag där kommunägda bostadsföretag ska sätta affärsmässigheten främst men kunna åta sig sociala uppdrag - om kommunen vill.
- Det är en bakvänd ordning. Idag har bostadsföretagen ett tydligt socialt uppdrag - de ska se till att kommunernas invånare har bostäder till rimliga kostnader. Utan ett tydligt gemensamt uppdrag förlorar de sitt existensberättigande. SKL: s affärsmässighet är hyresdrivande.

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/09/article/article20080908_135722703/article20080908_135722703?orgId=&ViewMode=&ParentListView=Everyone#

Peder Palmstierna
070 672 92 65