Skip to main content

Hyresgästföreningens svar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 14:50 CET

Hyresgästföreningens svar på Post- och Telestyrelsens rapport Öppna nät och tjänster:

Ett konsekvent användarperspektiv saknas

Den 20 februari går remisstiden ut för Post- och Telestyrelsens (PTS) rapport Öppna nät och tjänster. Den handlar bland annat om hur användarna (det vill säga hushåll, företag, organisationer med flera) ska kunna välja leverantör av exempelvis kabel-tv och bredband.

 I PTS rapport finns många värdefulla inslag och en hel del som Hyresgästföreningen kan hålla med om, inte minst om öppenhetens betydelse. Men det saknas ett konsekvent och principiellt viktigt ställningstagande om på vilken nivå öppenheten är viktigast.

 Den helt avgörande frågan är öppenhet på tjänstenivån. Enskilda hushåll, företag, organisationer med flera måste kunna välja leverantör så fritt som möjligt och de olika leverantörerna ska kunna konkurrera på lika villkor.

 Det krävs en utbyggnad av elektroniska kommunikationsnät med hög kapacitet, framför allt fiber. Dessa är också förutsättningen för en utbyggnad av näten för mobila tjänster. I stället för dyra parallella motorvägar och ett producentperspektiv behövs ett elektroniskt motorvägsnät med mycket hög kapacitet och ett användarperspektiv.

Därför föreslår Hyresgästföreningen följande:

• Det offentliga Sverige, stat, landsting och inte minst kommuner måste ta täten för att uppmuntra och samordna en utveckling av den digitala infrastrukturen.

• En teknikneutral lagstiftning om samtrafik på alla nät (såväl riksomfattande som lokala) för elektrisk kommunikation av likartat slag som den som gäller elnät och telefonnätet (koppartråden) med möjlighet att pröva rimligheten i trafikavgifter på näten.

• Utformning av investeringsincitament för att se till att användare i hela landet får tillgång till en modern och framtidssäker infrastruktur.

 

För ytterligare information kontakta:

Sven Bergenstråhle, utredare Hyresgästföreningen, 070-581 14 02

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Bifogade filer

PDF-dokument