Skip to main content

Hyresmarknadskommittén summerar förhandlingsarbetet 2019

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 09:59 CEST

Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjning på 1,92% för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret efter att 90 % av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsbolagen är färdigförhandlade. Hyreshöjningen motsvarar 20,1 sek/ m2 och drygt 100 sek/månad för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

–Jag ser förstås helst att så få hyresförhandlingar som möjligt behöver stöd genom medling och tvistelösning. Men, där förhandlingarna verkligen hamnar i ett låst läge så är det bra att vi sedan en lång tid tillbaka har en etablerad process genom Hyresmarknadskommittén. Den nya möjligheten att kunna ta in en oberoende ordförande har visat sig vara ett viktigt komplement till den processen, säger Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

– Det är viktigt att det är de lokala parterna som tar ansvar för förhandlingarna och hyressättningen. Men där det behövs är det bra att HMK finns och kan stödja eller hjälpa de lokala parterna. Det är även i år förhållandevis få tvister 16 av 300 bostadsbolag. Det visar ändå att systemet fungerar, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

HMK har också för avsikt att pröva fler fall i nämnden för prövning av presumtionshyra under 2019/2020. Presumtionshyror innebär i korthet att en hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort där fastigheten ligger, har rätt att träffa överenskommelse om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna för likvärdiga hyreslägenheter. Vi, som parter vill hålla i frågan och för att utvärdera hur regeln fungerar.


Fakta:
Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

Förhandlingsarbetet, 2019
Årets förhandlingar är i princip avslutade. Mer än 90 % av lägenheterna är klara med förhandlingarna och resultatet är ett utfall mellan 0 % och 3,0 % vilket ger ett snitt i landet på 1,92 %, vilket motsvarar 20,1 kr/m2. Antalet fleråriga överenskommelser uppgår till 18 stycken vilket motsvarar 59 500 lägenheter.

Statistik förhandlingsarbetet 2019 2018
Genomsnittlig hyresjustering 1,92% 0,98%
Lägsta hyresjustering 0% 0%
Högsta hyresjustering 3,00% 2,40%
Fleråriga överenskommelser, antal 18 19
Fleråriga överenskommelser, antal lägenheter 59 500 37 000


I 2019 års hyresförhandlingar har de lokala parterna i flertal överenskommelser flyttat fram höjningsdatum i syfte att minska retroaktiviteten för hyresgästerna. Den genomsnittliga hyresstatistiken har inte tagit hänsyn till höjningsdatum eller hyreshöjning på årsbasis.

Totalt har det kommit in 16 ärenden till Hyresmarknadskommittén och utfallet i medling och beslut varierar mellan 2,05% och 3 %. Antalet medlingar som ägt rum lokalt har i år varit mindre men kommitténs avsikt är att fortsätta arbeta för att lokala förutsättningar ska vara grunden i förhandlingsarbetet.

I det fortsatta arbetet med Claes Stråths förslag om utveckling av dagens förhandlingssystem har HMK prövat två ärende angående de årliga hyresförhandlingarna med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén. Ärenden avsåg Bostadsstiftelsen Signalisten i Stockholm och Växjöbostäder AB i Växjö. Utvärdering av prövningarna sker löpande.

HMK har också för avsikt att pröva fler fall i nämnden för prövning av presumtionshyra under 2019/2020.

Parterna har inlett ett arbete för att digitalisera processen i HMK genom en webbaserad lösning där de parter som tvistar kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som är möjligt idag. HMK portalen förväntas kunna användas under hösten 2019.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.