Skip to main content

Hyrestanten löser inte bostadskrisen

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 16:18 CET

Regeringen arbetar med att göra det lättare att hyra ut en del av sin bostad. Sannolikt blir det någon form av skattebefrielse för uthyrningen. Det beskedet gav ansvarige ministern Mats Odell i SVT Rapport som svar på frågan vad regeringen ska göra för att unga ska få bostad. Under de närmaste tio åren kommer drygt en miljon unga ut på bostadsmarknaden.

Mats Odell menade att inneboende kan vara en lösning i väntan på bostad.
- Men att återinföra hyrestanten löser inte det långsiktiga problemet med brist på bostäder, kommenterar Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen att stödet till bostadsbyggandet ska avvecklas från årsskiftet. Det medför att många planerade bostadsbyggen inte blir av. Det betyder också att byggandet av hyreslägenheter kommer att minska kraftigt.

- Illa tajmat, menar fastighetsekonomen Stellan Lundström. Det blir ett radikalt minskat byggande. Regeringen borde tänka efter, säger han.

Länk till SVT Rapport http://svt.se/urlfiles/rapport/rapport1930sondag.ram

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se