Skip to main content

Hyrorna klara i Munkedal

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 09:36 CET

Nu är förhandlingen klar mellan Munkbo och Hyresgästföreningen. Det blir en hyreshöjning från den 1 januari 2004 med varierande belopp, beroende på om värme och varmvatten ingår i hyran, enligt följande fördelning:

2,5 procent för lägenheter med kallhyra. För en lägeneht som idag kostar 3 500 kronor i månadet blir det 87,50 kronor i höjning.
3 procent om värme och varmvatten ingår i hyran. För en lägenhet som idag kostar 4 500 kronor i månaden blir det 153 kronor i höjning.
Munkbo begärde 4,73 procent i hyreshöjning. Och angav som skäl till höjningen allmänna kostnadsökningar, kraftigt höjda kommunala taxor, höjda energipriser och skatter, ökat kanalutbud på kabel-tv, uppskjuten skatt och ökade avskrivningar.

– Att bo i Munkedal innebär att man betalar mycket höga taxor och avgifter. Munkedal är den sjätte dyraste kommunen i landet. Och det påverkar hyrorna i hög grad, säger Alf Mölleryd, förhandlare på Hyresgästföreningen.

och fortsätter
– Kommunen måste komma med en långsiktig och hållbar lösning vad det gäller fjärrvärmen, idag är Munkbo helt beroende av oljeuppvärmning till en mycket hög kostnad.

Hyresgästföreningen uppmanar nu bostadsföretagen att ta fighten med kommunerna runt om för att påverka de höga taxorna och avgifterna.

– Det går inte att skicka notan till hyresgästerna, utan här fordras en stark opinionsbildning nu.För ytterligare upplysningar kontakta:
Alf Mölleryd, tel 033-29 01 50, dir 29 01 66, 0706 -90 06 25


Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=55315

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.