Skip to main content

Ingen hyreshöjning nästa år

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:43 CEST

Det blir ingen hyreshöjning för Vätterhems hyresgäster nästa år.

- Det är mycket positivt att hyresgästerna äntligen får del av ränteutfallet och den låga inflationen, säger Rolf Wennerhag, Hyresgästföreningen.

Det blev en snabb uppgörelse för nästa års hyror mellan Vätterhem och Hyresgästföreningen. Resultatet blev oförändrad hyra för Vätterhems hyresgäster.

Hyresgästföreningen har i rapporten "Sju skäl för sänkt hyra" hävdat att hyresgästerna måste få del av de låga räntorna och den låga inflationen.

- Förhandlingen med Vätterhem visar att vi haft rätt. Hade inte taxorna och avgifterna ökat för 2006 hade det till och med kunnat bli en sänkning, säger Rolf Wennerhag, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Speciellt fjärrvärmetaxan är hög i Jönköpings kommun. Endast Habo och Aneby har högre fjärrvärmetaxor. Fjärrvärmen gör att Jönköping inte har de lägsta totaltkostnaderna som man på grund av kommunens storlek kan förvänta sig.

- Troligtvis kommer kommunen lyssna till vår kritik, säger Wennerhag. I föreliggande budget finns inget förslag om höjning på fjärrvärmetaxan.

- Med en normal höjning av hushållens inkomster nästa år innebär vår uppgörelse att hyresgästerna får mer i plånboken, säger Rolf Wennerhag.

För mer information kontakta Rolf Wennerhag 036-30 49 14, 070-304 00 96Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=104096

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.