Skip to main content

Källsortering OK – men svårt att bli av med grovsopor, säger hyresgästerna

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 09:50 CEST

Hyresgästföreningen Uppsala-Knivstas miljögrupp har inventerat hur källsorteringen upplevs och vilka önskemål som finns för framtiden.

Svaren visar att hyresgäster tycker att sopsortering är viktigt och man anser att den behöver utökas En utökning skulle t.ex. omfatta behållare för glödlampor och elavfall.

– Idag måste denna typ av sopor fraktas till annan plats och i miljöhänseende borde vi sträva efter ett minskat användande av egen bil, säger Anette Börjesson från Hyresgästföreningen.

För dem som inte har tillgång till bil är det naturligtvis ett problem med alla slags sopor som inte kan kastas inom det egna området.

En majoritet av de tillfrågade ansåg också att det skulle vara värdefullt med återanvändningsrum ute i bostadsområdena.

– Ett återanvändningsrum eller som man också kan kalla det, returrum är ett alternativt sätt att ta tillvara saker som man av olika skäl inte längre behöver, avslutar Anette Börjesson.

En majoritet av svaren visar att hyresgästerna är nöjda med sopsorteringen och närheten till soprummen. De problem som framkommit i enkäterna gäller i första hand grovsopsorteringen, ordningen i soprummen och bristande information. Grovsopsorteringen behöver komma närmare hyresgästerna, en bättre tillgänglighet efterfrågas.

Svarsfrekvensen på enkäten var mycket hög, 81 procent. Av Hyresgästföreningens 66 lokala föreningar svarade 54 st.

För ytterligare information kontakta: Anette Börjesson,
telefon: 018-55 66 60, mobil 073-907 35 04

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=51228

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.