Skip to main content

Karlskronahem anger behov på höjning med 9,8 %

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:09 CEST

Karlskronahem har begärt förhandling och anger att de har ett behov av att höja hyran med 9,8 %, 77 kronor per kvadratmeter och år. För en lägenhet på 75 m2 skulle det innebära en höjning med cirka 481 kronor i månaden.
Bolaget har inte lämnat något besked om vad deras yrkande är för 2005.

Karlskronahem har begärt förhandling om nästa års hyror. De har i sin begäran inte lämnat något krav på hur mycket de vill höja hyrorna med för 2005. I sitt underlag redovisar bolaget att de har ett behov av att höja hyrorna med 9,8 % och det är på detta underlag som hyresförhand-lingarna sker. För en trea skulle det redovisade behovet innebära en hyreshöjning med mellan 420 och 510 kronor i månaden.

De huvudsakliga orsakerna som Karlskronahem anger är att bolaget har en fortsatt dålig ekonomi med eftersläpningar från tidigare år. Övriga delar är att kommunen höjer den redan höga fjärrvärmetaxan med 7,9 procent!!! och taxorna för vatten och avlopp med 3 procent.

Karlskrona kommun hade redan 2003 de högsta fjärrvärmetaxorna i landet för kommuner i sin storleksordning. De höjde sedan taxorna till i år med över 6 procent och fortsätter nu den inslagna vägen med ytterligare en rekordhöjning som om vi hade en inflationsekonomi.

Även vattentaxan i Karlskrona kommun är rekordhög. Den ligger mer än 40 % över den genomsnittliga taxan i landet och närmare 60 % högre än någon annan kommun i Blekinge.

Normalfallet är att större kommuner har lägre totalkostnader framförallt genom att ha låga fjärrvärmekostnader. I Blekinge är emellertid Karlskrona, som är störst, den i särklass dyraste kommunen och man fortsätter på den inslagna vägen med höga höjningar.

Förhandlingarna om hyran kommer att inledas den 8 november.

För ytterligare information, kontakta förhandlare Roland Peterson, tel 0480-171 08, mobil
0708-42 63 16.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=79606

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster.
Vi arbetar för sunda och bra bostäder. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti.
Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det innebär att varannan hyresgäst är medlem. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.