Skip to main content

Karlstads Bostads AB kräver hyreshöjning med 4,4 procent

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 11:44 CET

Årets hyresförhandlingar har startat mellan Hyresgästföreningen och Karlstads Bostads AB. Företaget har begärt en hyreshöjning med 4,4 procent från den 1 januari 2007.

Kravet motsvarar i genomsnitt en höjning med 192 kronor per lägenhet och månad eller 34:43 per kvadratmeter och år.

- Vi har i skrivande stund inte möjlighet att ta ställning till kravet, eftersom vi ännu inte fått något underlag, säger Marcus Kjellin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information kontakta: Marcus Kjellin, tfn 016-16 28 09 eller 070-245 46 13.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=130643

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.