Skip to main content

Kommunens räntor håller hyran uppe i Byggebo

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:22 CEST

Byggebo har begärt förhandling om nästa års hyror. I sin begäran vill man höja hyrorna med 2,75 procent. För en trea skulle det innebära en hyreshöjning med 125-150 kronor i månaden.

Räntorna är en viktig faktor i Byggebos ekonomi. Hyresgästföreningen ser att bolagets hyresgäster inte kan dra full nytta av att räntorna sänkts kraftigt de senaste åren. Orsaken till detta är att Byggebo är tvingade att låna sina pengar genom kommunen istället för på den öppna marknaden. Detta medför att ränteläget i bolaget är betydligt högre än vad det skulle behöva vara, vilket naturligtvis ger högre hyror.

I flera år har Hyresgästföreningen protesterat och arbetat mot de höga fjärrvärmetaxorna. Oskarshamn Energi som ägs av Oskarhamns kommun och Sydkraft (E.ON), har de högsta taxorna i hela sydöstra Sverige. Bägge ägarna har på olika sätt tagit ut oskäligt stora vinster ur bolaget. Nu har bolaget aviserat att man ska sänka taxorna, men inför förhandlingarna vet parterna ännu inte med hur mycket.

Både fjärrvärmetaxan och beslutet att Byggebo måste låna sina pengar via kommunen, är exempel på hur hyran påverkas av andra än de som sitter vid förhandlingsbordet. I det här fallet är det kommunen som med sina beslut håller hyrorna uppe och samtidigt ser till att extra pengar kommer in i den egna kassan

Förhandlingarna med Byggebo om hyran kommer att inledas den 23 november.


För ytterligare information, kontakta förhandlare Anders Österman, tel 0491-388 726, mobil 0708-42 62 92.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=103590

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.