Skip to main content

Kraftiga höjningar av elnätsavgifter i årets Nils Holgerssonundersökning

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 08:37 CEST

Elnätspriserna fortsätter att öka kraftigt. Det visar resultatet från årets Nils Holgerssonstudie. De senaste åren har Nils Holgerssongruppen som producerar rapporten där Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO ingår, försökt få regeringen att bidra till en fungerande statlig övervakning och ett större kundinflytande i frågorna. Men något statligt initiativ är ännu inte taget och priserna fortsätter att stiga.

I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med 8,5 procent. Även förra årets studie visade på stora ökningar (7,2 procent). Investeringar i näten förklarar en del av höjningen.

– Det står tydligt att statens övervakning av elnätspriserna brister och effekten är att kunderna kan drabbas av kraftiga och återkommande prishöjningar, säger Emma Henriksson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Nils Holgerssonstudien visar att det finns stora prisskillnader mellan de olika nätföretagen. Skövde kommun har ett elnätspris på 29,5 öre/kWh medan Ekfors Kraftnät AB för sin distribution fakturerar 80 öre/kWh. Det innebär att det senare företagets kunder drabbas av en prisnivå som är 270 procent högre.

Regleringen för elnäten håller på att göras om och vi befinner oss i en mellanregleringsperiod. Energimarknadsinspektionen har fortfarande ett uppdrag att övervaka marknaden som utgör ett monopol där verksamheten är prisreglerad. De kraftiga prishöjningarna under de senaste åren visar att företagen inte upplever något starkt tryck från myndigheten.

Först 2012 träder en ny reglering i kraft. Då kommer en förhandsprövning av elnättarifferna ske, det vill säga myndigheten gör en prövning innan elnätsföretagen tillåts tillämpa sina tariffer. Tiden fram till dess kan uppfattas mycket osäker för många kunder. De prisstudier som gjorts visar på en väldigt hög ökningstakt för elnätspriserna.

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgerssonundersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Elnätsundersökningen är offentlig från den 14 oktober.

Organisationerna bakom undersökningen: Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner, samt mellan leverantörer finns på: www.nilsholgersson.nu

För mer information kontakta ordförande i Nils Holgerssongruppen:

Emma Henriksson, 08-613 57 20 eller Thomas Folkesson, EKAN Gruppen, 036-19 08 25.

Presskontakter:

Åke Johansson, presschef, HSB Riksförbund: 070- 648 89 66

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen: 076-798 08 74

Jenny Lindgren, pressansvarig, Riksbyggen: 08-698 42 47

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11