Skip to main content

Krav om högre hyror i Köping

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:32 CET

Köpings Bostads AB har påkallat förhandlingar om höjda hyror från årsskiftet. Något specificerat yrkande har inte lämnats men företaget säger sig vilja ha kompensation för kommunala taxehöjningar och allmänna kostnadsökningar.

– Vi tror att förutsättningar finns att det ska bli ett lågt yrkande, säger Hans-Göran Lång, förhandlare i Hyresgästföreningen.

– Hyresgästföreningens medlemmar kommer att få extra information vid ett medlemsmöte den 11 november, avslutar Hans-Göran Lång.

Förhandlingarna påbörjas den 3 november 2003.

För ytterligare information kontakta Hans-Göran Lång
Telefon: 021-15 39 02 eller 070-328 39 02 (mobil)
E-post: hans-goran.lang@hyresgastforeningen.se