Skip to main content

Låg hyresjustering i Toarpshus

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 10:54 CET

De 350 hyresgästerna hos Toarpshus får en hyreshöjning med cirka 20 kronor i månaden för en lägenhet på 70 kvadratmeter. Det blev resultatet efter de utdragna förhandlingarna mellan bostadsboalget och Hyresgästföreningen.

Förhandlingen har gällt både 2005 och 2006 års hyror. För 2005 års hyror blir hyrorna oförändrade och 2006 års hyror får en smärre höjning från den 1 april.

- Totalt höjs hyrorna med 0,35 procent av bolagets intäkter och inkluder att avgiften för kabel-tv tas bort från samma tidpunkt, säger Ingvar Månsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Men några får sänkta hyror. Hyresgästerna på Finas väg i Äspered får en hyressänkning med 200 kronor i månaden. Och hyresgästerna på Skogsstigen i Rångedala får en sänkning med 75 kronor i månaden.

Bättre yttre underhåll har också diskuterats i förhandlingen. Resultatet är att bland annat balkonger och fasader i Dalsjöfors och Målsryd ska repareras.

- Är inte de överenskomna åtgärderna för yttre underhåll klara före 1 april 2007 ska hyresgästerna få en ekonomisk ersättning för detta.

Toarpshus krävde 2 procent i hyreshöjning.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Ingvar Månsson 033-29 01 56, 070-690 03 77Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=115140

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.