Skip to main content

Landets ledande politiker måste ta ansvar för boendet!

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2003 09:00 CEST

Uttalande antaget på Hyresgästföreningen Riksförbundets Stämma i Göteborg den 25 maj 2003

''Bostadsbristen tilltar och drabbar alltfler kommuner. Andra kommuner brottas med avfolkningens följder. Hysterisk bostadsspekulation i en del av landet och fönster som gapar tomma i en annan.

Bostadssegregationen skapar allt större sociala klyftor som ökar frustrationen och ilskan särskilt bland förortens unga.

Orättvisorna inom boendet har ökat och vissa grupper drabbas särskilt hårt; de unga, ensamföräldrar, studenter, hemlösa och personer med sociala och ekonomiska problem.

Samtidigt står bostadspolitiken framöver inför stora utmaningar. De många bostäder som byggdes under miljonprogrammet måste rustas upp och de många bostäder där hyresgästerna blir sjuka av att bo saneras.

Rätten till en bostad är fastslagen i grundlagen. Trots det omges bostadsfrågorna med en politisk tystnad som är destruktiv både för samhället och för de många enskilda som drabbas av bristen på bostadspolitik.

Stockholm är det tydligaste exemplet på vad som sker när samhället lämnar boendet till marknaden. De unga överger staden och viktiga arbetsgivare vittnar om stora svårigheter med att rekrytera personal på grund av bostadsbristen. I Stockholms stad kommer inte ens

3 000 nya bostäder att byggas i år. Samtidigt står 80 000 hushåll i bostadskö. Bostäder byggs bara för en liten grupp människor med höga inkomster. Hyran för en nybyggd tvårummare kan överstiga svindlande 8000 kr i månaden. På Stockholms bostadsmarknad råder kaos. Staten och kommunerna måste se till att få ned hyrorna i det nybyggda.

I valrörelsen utlovades stora satsningar på byggande av hyreslägenheter. 120 000 bostäder skulle byggas i hela landet. Efter bara ett halvår backade landets bostadsminister från de målen.

Vi – företrädare för Sveriges hyresgäster – kräver att partiernas ledningar på allvar tar sig an bostadspolitiken. Göran Persson, Ulla Hoffman, Maria Wetterstrand, Bo Lundgren, Alf Svensson, Lars Leijonborg och Maud Olofsson - visa att ni är politiska ledare av det slag bostadskrisen kräver!''

Peder Palmstierna 070 672 92 65

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.