Skip to main content

Måttligt hyreskrav från Eksjöbostäder

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:54 CET

Eksjöbostäder vill höja hyran med 1,2 procent För en trea skulle det innebära en hyreshöjning på cirka 55 kronor.

Eksjöbostäder har begärt förhandling om 2007 års hyra. Företaget vill höja hyran med 1,2 procent, vilket skulle motsvara 8,87 kronor per kvadratmeter och år.
Skälet till att Eksjöbostäder vill höja hyran är höjda kostnader på drift, underhåll samt höjda kommunala taxor. Dessutom har företaget belastats med en kommunal borgensavgift på 220 000 kronor.

- Hyresgästföreningen har i tidigare överläggningar med Eksjöbostäder framfört kravet om sänkt eller oförändrad hyra. Eksjöbostäder är ett bra företag med god ekonomi och soliditet säger Rolf Wennerhag, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Eksjöbostäder har årligen betalat tillbaka ett aktieägartillskott till Eksjö kommun för tidigare rivningskostnader för fastigheter. Det senaste bokslutet från 2005 visade att Eksjöbostäders hyresgäster belastades med 1 500 000 kronor i återbetalning till kommunen.

- Det är inte acceptabelt att Eksjöbostäders hyresgäster ska stå för kommunens rivningskostnader säger Rolf Wennerhag.

Förhandlingarna inleds den 20 november.

För mer information kontakta Rolf Wennerhag, förhandlare, på 036-30 49 14 eller 070-304 00 96


Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=130184

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.