Skip to main content

Majoriteten sågar utredningens analys

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 16:34 CEST

Majoriteten av de cirka 90 remissinstanser som svarat på remissen på utredningen EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) sågar utredningen och dess förslag.

Utredningens analys av EUs konkurrensregler döms ut av en stor majoritet. Svenska Institutet för Europapolitiska studier skriver i sitt remissvar att utredningens grundpremiss är felaktig och att utredningen dragit för långtgående slutsatser om konkurrens- och statstödsreglernas innebörd.

Fleraremissinstanser nämner särskilt att detbör vara upp till parterna att förhandla om hyrorna och att skevheter i hyressättningen ska rättas till i det arbete med systematiserad hyreshöjning som genomförts eller är under genomförande på många håll i landet.

.

Många instanser vill att dagens hyrestak(de allmännyttiga, kommunägda bostadsföretagens hyror är tak för hyrorna hos privatvärdarna) bör ses över, men de tycker inte att den skyddsregel som utredningen föreslår är tillfredsställande.

De flesta av de cirka 40 kommuner som svaratföredrar den tredje modell somförts fram av Sveriges Kommuner och Landsting.Flertaletkommuner lyfter framatt kommunerna har ett särskilt bostadspolitiskt ansvaroch att bostadsbolagetdärför är ett viktigt verktyg för kommunen.

Mångaremissinstanser, bland annat Boverket, saknarpå flera punkter analyser avvilka följderna blir om man genomför utredningens förslag. Ungdomsstyrelsen och studentorganisationer samt pensionärsorganisationer lyfter särskiltframföljderna för unga och äldre.

Här finns sammanställningen:

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/09/article/article20080908_155602113/article20080908_155602113?orgId=&ViewMode=0&ParentListView=Everyone#

Peder Palmstierna

070 672 92 65