Skip to main content

Mimer strandar Hyresförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 10:08 CET

Som ett av de första allmännyttiga bostadsföretagen i landet strandar Mimer hyresförhandlingarna med hyresgästföreningen. Anledningen är enligt Mimer att bostadsföretaget inte är nöjd med det förslag till förhandlingsuppgörelse som Hyresgästföreningen Riksförbundet och SABO rekommenderat de lokala parterna.

De centrala parternas förslag innebar en hyreshöjning från 1 mars 2007 med 1,9 %, och är i nivå med övriga överenskommelser i riket.

- Vi har ingen förståelse för Mimers hållning i förhandlingarna, det hade varit bra om vi kommit fram till en överenskommelse lokalt. Nu kommer förhandlingarna att dra ut ytter ligare i tid och det är inte bra, kommenterar Hans Ohlsson, ordföranden Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle.

För ytterligare information kontakta

Hans Ohlsson Telefon: 070-226 80 45
E-post: hans.ohlsson@hyresgastforeningen.se

Anders Severin Telefon: 018-18 93 14
E-post: anders.severin@hyresgastforeningen.seLänk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=139755

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda o ch bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.