Skip to main content

Missledande undersökning från Fastighetsägarna om hyrestaket

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 15:40 CEST

Fastighetsägarna Sverige har låtit Handelns utredningsinstitut göra en opinionsundersökning om stödet för dagens hyrestak. Undersökningen är grovt missvisande, menar Hyresgästföreningens bostadsforskare Sven Bergenstråhle, med lång erfarenhet, bland annat från SCB, av att formulera frågor till undersökningar.

- Att Handels utredningsinstitut ställer upp på att göra en undersökning med så dålig kvalitet gör att man tappar respekten för institutets professionalitet, säger han. Han är kritisk mot det sätt frågorna är formulerade.
- Det finns en tendens bland respondenter att instämma i påståenden. Därför varvar man normalt både negativa och positiva påståenden om samma förhållande med varandra. Det gör inte HUI.

En frågan lyder "Jag tycker det är fel att det kommunala bostadsföretaget får ekonomiskt stöd från kommunen medan andra bostadsföretag inte får det." Nästa fråga är "Jag tycker det är fel att hyresnivåerna i de kommuala bostadsföretagen ska styra hyresnivån i de privata bostadsföretagen."

- När det gäller hyresnivåerna kunde man ju också ställa frågan om hur man ser på ett hyrestak. När det gäller frågorna om kommunernas påstådda stöd till kommunägda bostadsföretag kunde man ju ha en fråga om det är rätt att hyresintäkter från kommunägda bostadsföretag används till annan kommunal verksamhet.

http://www.fastighetsagarna.se/_files/1Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se