Skip to main content

- Mycket luft i SABOs hyreskalkyl

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 17:05 CEST

De allmännyttiga hyresvärdarnas organisation SABO presenterade idag sin bedömning av hyreshöjningsbehovet i genomsnitt för 2006. Enligt bedömningen behöver företagen höja hyrorna med 2,9 procent om verksamheten ska kunna fortgå ”som normalt”.

Håkan Olson, analytiker på Hyresgästföreningen, konstaterar att de stora allmännyttiga bostadsföretagen, där det absoluta flertalet hyresgäster bor, idag har en stark ekonomi.

- SABO menar att verksamheten ska fortgå ”som normalt”, men det verkar betyda att kostnaderna ska stiga och överskotten fortsätta att rulla in. Vi menar att verksamheten inte ska fortgå ”som normalt”. Kostnadsnivåerna är redan betydligt högre i allmännyttan än i de privatägda bostadsföretagen och i bostadsrätten. Det finns möjligheter att bli effektivare och kapa kostnader.

- När det gäller driftskostnaderna går det att sänka kostnaderna för enegriförbrukningen. Det visar ett antal studier och inte minst SABOs egen miljöpristävling.

- Underhållskostnaderna har ökat lika mycket som driftskostnaderna. Det beror på att många företag tagit kostnaderna direkt i resultaträkningen. I stället kan de ta kostnaderna som avskrivningar över flera år, vilket är det brukliga. Då minskar underhållskostnaderna per år rejält.

Håkan Olsson noterar också att de allmännyttiga bostadsföretagen har en betydligt snabbare avskrivningstakt än de privata hyresvärdarna.

- Om de allmännyttiga bostadsföretagen höll samma nivå som de privata skulle det motsvara en kostnadssänkning per år med 32 kr kvm, vilket för en lägenhet på 75 kvm motsvarar 200 kr i månaden. Jag tror inte man ska fästa alltför stort avseende vid SABOs underlag. De har återkommande visat sig vara luftiga, avslutar Håkan Olson.

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se