Skip to main content

Nils Holgerssonrapporten: Fortsatt stor ökning av elnätsavgifter i landet

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 06:30 CEST

Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt. De senaste fem åren har avgifterna ökat med 31 procent visar årets Nils Holgerssonrapport. Nils Holgerssongruppen, där Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO ingår, har de senaste åren försökt få regeringen att bidra till en fungerande statlig övervakning och ett större konsumentinflytande i frågorna. Regeringens nya uppdrag till Energimarknadsinspektionen att utreda prisskillnaderna mellan landets kommuner räcker inte för att lösa problemet.

Nils Holgerssongruppen har jämfört elnätsavgifterna i Sveriges alla kommuner. Även om konsumenterna fritt kan välja elbolag så råder en monopolsituation eftersom konsumenterna inte kan välja elnätsleverantör. Det är ett problem då elnätsavgiften stigit kraftigt de senaste åren.

I genomsnitt har elnätsavgifterna ökat med 4,7 procent 2011. Även 2010 och 2009 års Nils Holgerssonrapport visade på stora ökningar (8,5 procent 2010 samt 7,2 procent 2009). De senaste fem åren har elnätspriserna ökat med 31 procent i hela landet.

- Den kraftiga ökningen med 31 procent på bara fem år är en orimlig ökningstakt. Det är tydligt att Energimarknadsinspektionens övervakning av elnätspriserna fortfarande brister. Konsekvensen blir att konsumenterna på många håll drabbas av kraftiga och återkommande prishöjningar, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Nils Holgerssonrapporten visar att det finns stora prisskillnader mellan de olika nätföretagen. Det är framförallt E.ON, Vattenfall och Fortum som står för de stora avgiftsökningarna och de högsta elnätsavgifterna. Regleringen för elnäten görs nu om och Sverige befinner sig i en så kallad mellanregleringsperiod.

Energimarknadsinspektionen har fortfarande ett uppdrag att övervaka marknaden som utgör ett monopol där verksamheten är prisreglerad. De kraftiga prishöjningarna under de senaste åren visar att det finns ett alltför stort utrymme att höja avgiften utan att Energimarknadsinspektionen agerar.

Först 2012 träder en ny reglering i kraft. Då kommer en förhandsprövning av elnätsavgifterna ske, det vill säga myndigheten gör en prövning innan elnätsföretagen tillåts ändra avgiften. Tiden fram till dess har präglats av kraftiga prishöjningar och därmed en stor osäkerhet för konsumenterna.

-Om inte Energimarknadsinspektionen har ett tydligare konsumentperspektiv i sin granskning kommer det med den nya avgiftsmodellen att bli ännu större risk för orimliga avgiftsökningar, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgerssonundersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar. Elnätsundersökningen är offentlig från den 21 juni.

Organisationerna bakom undersökningen: Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på http://www.nilsholgersson.nu/aarets-undersoekning/el/

För mer information kontakta:
Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen 070-648 01 08
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen 036-19 08 25

Presskontakter:
Rudolf Antoni, bitr näringspolitisk chef Fastighetsägarna 031-755 33 13
Åke Johansson, presschef HSB Riksförbund 070- 648 89 66
Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74
Jenny Lindgren, pressansvarig Riksbyggen 070-698 42 47
Charlotta Lundström, pressansvarig SABO 070-721 20 11

Bifogade filer

PDF-dokument