Skip to main content

Norrköpings kommun måste ta sitt ansvar!

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 14:14 CEST

Hyresgästföreningen har inför förhandlingarna yrkat på en sänkning av hyrorna i Norrköping, med 3 kronor per kvadratmeter och år. Vi har ännu inte fått något yrkande från Hyresbostäder i Norrköping AB, men vad vi erfarit genom samtal med ansvariga inom företaget så kommer man att begära en höjning av hyrorna. Vi har just nu ingen uppfattning om storleksordningen på motpartens förväntade yrkande.

Det är viktigt att alla vet varför vi kräver hyressänkning, och just nu vill vi lyfta fram en fråga som är fullt möjlig att påverka - om den politiska viljan finns!
Kommunen har ett stort ansvar
Hyresbostäder i Norrköping AB är ett helägt kommunalt bostadsföretag. Företaget har bland annat som uppgift att "trygga den framtida bostadsförsörjningen" enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv. Ur dessa direktiv kan också utläsas "för händelse av förväntad bostadsbrist i kommunen ska bolaget ha beredskap att tillgodose efterfrågan om det kan ske inom sunda företagsekonomiska principer"

25 miljoner per år
Idag har Hyresbostäder omkring 600 tomma lägenheter. Det innebär att kommunen helt missbedömt behovet av lägenheter. Kostnaderna för de tomma lägenheterna bollas över till hyresgästerna i Norrköping, viket vi finner cyniskt. Att ett så stort företag har omkring 150 till 200 tomma lägenheter är acceptabelt, tomma lägenheter måste naturligtvis finnas eftersom det förekommer in- och utflyttningar. Men de övriga 400 tomma lägenheterna innebär bara kostnader, det handlar om 25 miljoner kronor per år!

Måste betalas av alla
Hyresgästföreningen anser att Norrköpings kommun måste ta sitt ansvar för det stora bostadsöverskottet. Just nu är det hyresgästerna hos Hyresbostäder och hos de privata bostadsföretagen som betalar för lägenhetsreserven.
Låt alla skattebetalare vara med och betala för de tomma lägenheterna i Norrköping, just nu betalar alla hyresgäster i genomsnitt 250 kr per månad, för den lägenhetsreserv som vi hoppas kommer till användning i framtiden!

Kontaktperson: Clas Rydgren tel 0708 - 511 914.

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=102961

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.