Skip to main content

Nu lanserar vi sajten Bygg framtiden! Vågar politikerna svara?

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 15:29 CET

  • 216.000 unga i hela Sverige saknar och efterfrågar en egen bostad (källa: Hyresgästföreningen).
  • Bara 18.500 nya bostäder, varav 6.000 hyresrätter, började byggas under 2009 (källa: Boverket).
  • Dessutom räknas 700.000 svenska hushåll som trångbodda varav 240.000 är hushåll med barn (källa: SCB).
  • I ett stort antal lägenheter, framförallt i miljonprogramsområden, behövs kraftiga renoveringar
  • I 124 kommuner av 290 är det bostadsbrist

Situationen är akut. Det behöver byggas nytt och det behöver byggas om. Ämnet måste upp på den på politiska dagordningen.

Därför tar vi nu nästa steg i Hyresgästföreningens kampanj Bygg framtiden! Idag lanserar vi vår kampanjsajt, www.byggframtiden.se

På sajten kan vem som helst gå in och ställa frågor direkt till ansvariga kommunpolitiker eller kommentera deras svar. Frågorna och politikernas svar kommer att synas. Vilka politiker vågar ge löften om t ex ökat byggande? Vilka vågar inte?

-Vi vill att frågorna om bostadsbyggande och renovering kommer upp på den politiska agendan. Vi står inför en akut bostadssituation i Sverige. Unga människor kan inte flytta hemifrån och stora områden står och förfaller. Det är dags att man tar tag i situationen, säger Karin Hagman, kampanjansvarig på Hyresgästföreningen.

 -Med Byggframtiden-sajten vill vi göra det lätt för människor att engagera sig i bostadspolitiken och på så sätt sätta press på de kommunala politikerna, fortsätter Karin Hagman.

60 kommuner är prioriterade i kampanjen. De finns spridda över hela Sverige. Hela listan finner du på www.byggframtiden.se

För mer information:

Kampanjansvarig Karin Hagman 073-600 29 20

Pressansvarig Anna Wennerstrand 076-798 08 74

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Bifogade filer

PDF-dokument