Skip to main content

Ny hyra för Svenska Bostäders hyresgäster

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:12 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder är nu avslutade. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning från den 1 april med i genomsnitt 1,8 procent och berör direkt 42 436 hushåll i Stockholm. Räknat på hela året motsvarar det en höjning med 1,35 procent.

Hyresförhandlingarna med allmännyttiga Svenska Bostäder har varit svåra. En ny politisk majoritet i Stockholms stadshus har höjt avkastningskraven på de allmännyttiga bostadsföretagen och tydligt riktat in sig på en omfattande utförsäljning av sina allmännyttiga hyresrätter genom ombildning till bostadsrätt.

Nä ;r förhandlingarna inleddes yrkade Svenska Bostäder på en differentierad hyreshöjning på mellan 2,5 - 4,5 procent från den 1 januari.
- Trots hårt motstånd från bolaget och den nu förda politiken har vi kunnat begränsa höjningen, säger Ingvar Wallin, förhandlingsledare från Hyresgästföreningen region Stockholm. Hyreshöjning för en normallägenhet i innerstan har vi förhandlat ner från cirka 220 kronor till 160 kronor per månad. Höjningarna i ytterstaden blir nu mellan 40 - 100 kronor per månad. Vi har även lyckats åstadkomma oförändrade hyror under första kvartalet för samtliga hyresgäster.

Överenskommelsen innebär en differentiering av hyreshöjningen med 0,5-3,3 procent enligt principen att de högsta hyrorna får de lägsta höjningarna i respektive hustyp och omr& aring;de. Därmed får 80 procent av ytterstadens hyresgäster en höjning motsvarande 1,8 procent eller lägre. I innerstaden får 58 procent av hyresgästerna ett påslag på 3,3 procent. Den nya hyran gäller från den 1 april 2007.

Mer glädjande i överenskommelsen är att Svenska Bostäder tillsammans med Hyresgästföreningen under 2007 kommer att genomföra en satsning på att utöka hyresgästernas möjligheter till inflytande i sina bostadsområden.

- Bolaget satsar på det här och det är bra, säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm. Vi vill vidga begreppet boinflytande och göra det enklare för hyresgästerna att få pengar och möjligheter att själva genomföra aktiviteter som kan skapa mer trivsel, trygghet och gemenskap och samtidigt öka engagemange t i bostadsområdena.

För ytterligare information:
Ingvar Wallin, förhandlingsledare, mobil: 070 217 43 64
Terje Gunnarson, regionordförande, mobil: 070 301 61 50Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=140363

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyres hushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.