Skip to main content

Ny rapport från Hyresgästföreningen: En av fem studenter överväger att flytta på grund av bostadsbristen

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2012 09:00 CEST

Bostadsbristen har fått nästan en femtedel av studenterna i landets storstadsregioner att överväga att flytta därifrån. En stor andel av storstadsstudenterna har också låtit bli att söka jobb i storstäderna på grund av bostadsbristen. Det visar en undersökning som TNS SIFO utfört på uppdrag av Hyresgästföreningen.

14 procent av de studenter som bor i någon av landets storstadsregioner har på grund av bostadsbristen övervägt att flytta under studietiden och nästan var femte, 18 procent, har övervägt att göra det efter avslutade studier.

-Storstadsregionerna måste ge förutsättningar för att locka högutbildad och attraktiv arbetskraft på både kort och lång sikt. I de förutsättningarna ingår möjligheten till ett bra boende, säger Ylva Westander, utredare på Hyresgästföreningen och författare till rapporten.

17 procent av studenterna har låtit bli att söka jobb i storstadsregionerna på grund av bostadsbristen och fem procent av studenterna har tackat nej till jobb i någon av storstadsregionerna på grund av bostadsbristen.

- En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörlighet på arbetsmarknaden, säger Barbro Engman, förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Det här visar tydligt hur bostadsbristen både hämmar städers utveckling och hindrar enskilda människor från att växa och utvecklas.

-Bostadsbyggandet måste öka markant om vi ska kunna lösa bostadsbristen. Ett första steg för att fler hyresrätter ska byggas är att ge hyresrätten bättre och mer rättvisa skatteförutsättningar.

Undersökningsmetod

Undersökningsföretaget TNS SIFO genomförde i maj 2012 en webbpanelundersökning där 240 studenter som är mellan 20 och 35 år gamla och bor i storstadsregionerna Stockholm/Södertälje, Göteborg samt Malmö/Lund/Trelleborg[1] har svarat på två påståenden och två frågor:

1. Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån regionen under min studietid.

2. Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån regionen efter min studietid.

3. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, Malmö och Göteborg – fått dig att låta bli att söka jobb i någon eller flera av dessa städer?

4. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, Malmö och Göteborg – fått dig att tacka nej till jobb i någon eller flera av dessa städer?

För mer information, kontakta:
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Ylva Westander, utredare Hyresgästföreningen 070-688 21 77

 

[1] Följande kommuner ingår i A-regionerna:

- Stockholm/Södertälje: Hela Stockholms län utom Norrtälje

- Göteborg: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda, Öckerö

- Malmö/Lund/Trelleborg: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument