Skip to main content

Ny rapport från Hyresgästföreningen: Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 10:00 CEST

Bristen på bostäder hotar både tillväxt och utveckling och hindrar människors frihet. Därför har Hyresgästföreningen gett forskaren Nima Sanandaji i uppdrag att titta på sambandet mellan bostadsmarknadens och arbetsmarknadens funktionssätt.

Rapporten, Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad, visar att rörligheten på arbetsmarknaden spelar en avgörande roll för kompetensförsörjning, företags innovationskraft, sysselsättningen och ytterst Sveriges långsiktiga tillväxt. En mer dynamisk bostadsmarknad är ett viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar. Människor måste helt enkelt ha möjlighet att flytta dit arbeten finns.

En tydlig slutsats av rapporten är att hyresrätten är den boendeform som erbjuder den rörlighet som en dynamisk arbetsmarknad kräver. Med god tillgång till hyresrätter skapas rätt förutsättningar att möta utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Nima Sanandajis rapport är en viktig pusselbit för att förstå bostadsbristens långtgående konsekvenser. Det är också Hyresgästföreningens bidrag i debatten om vikten av att det byggs många, många fler bostäder, framför allt hyresrätter, än vad det görs idag.

Sanadajis slutsats är tydlig; En politik som minskar kostnaderna för byggande av bostäder, inte minst den flexibla boendeform som hyresrätten utgör, skulle främja näringslivets konkurrenskraft, regioners tillväxtförmåga och arbetslinjen. Därför kan Sverige tjäna mycket på ambitiösa reformer, gärna med en bred politisk konsensus, som främjar byggandet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument