Skip to main content

Ny undersökning: Har du råd att bo kvar vid en ombyggnad?

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 08:00 CET

Många bostadsområden har ett akut behov av att rustas upp och det kommer innebära stora kostnader. Men vad händer med hyrorna och hyresgästerna då? Har de råd att bo kvar? Nej, är svaret på den frågan visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen.

TNS SIFO har för Hyresgästföreningens räkning frågat 560 personer som bor i hyresrätt där ombyggnad pågår eller nyligen har avslutats om deras erfarenheter.

Av de tillfrågade i undersökningen, som bodde i sin lägenhet även före ombyggnaden, instämde sex av tio (62 procent) i att informationen från hyresvärden i samband med ombyggnaden hade varit bra.

Var fjärde (27 procent) instämde helt eller till stor del i att de haft möjlighet att påverka ombyggnadens omfattning. Mer bekymmersamt är att nästan hälften, 47 procent, inte alls instämde i det.

70 procent uppgav att de har fått höjd hyra i samband med ombyggnaden. Av de som har fått höjd hyra instämde 63 procent i att de före ombyggnaden fick information från hyresvärden om hur stor hyreshöjningen skulle bli.

Tre av tio (32 procent) av de som fått höjd hyra menade att hyreshöjningen var rimlig i förhållande till lägenhetens standardhöjning. Sex av tio (59 procent) tyckte däremot inte att den var rimlig.

Bland dem som hade en pågående ombyggnad/renovering under mätperioden (107 personer) svarade 20 procent att de definitivt inte eller kanske inte skulle ha råd att bo kvar i sin lägenhet efter hyreshöjningen. 62 procent svarade att de definitivt/troligen skulle kunna bo kvar.

-Det är ett bekymmer att så många inte tror att de har råd att bo kvar i sina hem efter en ombyggnad, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

-Jag har hört så många berättelser om hyresgäster som kommit i kläm vid ombyggnader, säger Barbro Engman. Därför är det så viktigt att vi får kunskap om hur besvärligt många hyresgäster har det i denna process.

Denna undersökning är ett komplement till den forskningsrapport Irene Molina och Sara Westin, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, gjort för Hyresgästföreningens räkning och som presenterades hösten 2011 ”..men vart ska ni ta vägen? En rapport om ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv”.

En av rapportens viktigaste slutsatser är att hyresgäster, vars bostad står inför en ombyggnad, har relativt lite makt att påverka utgången och därmed sina möjligheter att bo kvar.

Rapporten visar också att det är hyresgäster i så kallade expansiva områden som riskerar att få de mest omfattande åtgärderna och därmed också de högsta hyrorna.

-Slutsatsen man kan dra är att det som i teorin framställs som ett val för hyresgästen sällan är det, säger Barbro Engman. Har hyresgästen inte de ekonomiska resurserna att betala den nya hyran är det inte fråga om något val.

Metod: Undersökningen genomfördes via utskick till deltagare i TNS SIFO:s rikstäckande webbpanel. Undersökningen genomfördes bland personer boende i hyresrätt där ombyggnad pågår eller nyligen har avslutats. 560 personer svarade på frågorna.

Mätperiod: 9-20 januari 2011

För mer information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande 070-524 28 66

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Bifogade filer

PDF-dokument