Skip to main content

Nya siffror visar att hyresgästers inflytande vid ombyggnader är för svagt

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 12:39 CET

Statistik över avgjorda ärenden kring ombyggnad.

I en ny rapport visas nu svart på vitt att lagstiftningen kring hyresgästers rättigheter vid renoveringar av hyresrätter är felbalanserad. Hyresgästens stöd i lagstiftningen är allt för svagt. I rapporten har avgöranden sedan år 2000 från Svea hovrätt och två hyresnämnder granskats. Rapporten visar att fastighetsägaren vinner helt eller delvis i 99 procent av fallen.

- Vi brukar framhålla att hyresgästerna inte har något inflytande alls i praktiken vid ombyggnader, trots att lagstiftningen säger att de ska det. Rapporten bekräftar det. Det är bra att vi nu fått fakta som bekräftar vår bild. Hyresgästers inflytande i ombyggnadsprocesser är alldeles för svagt, säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.

Undersökningen visar att lagändringen endast har fått genomslag på så sätt att de hyreshöjningar som åtgärderna skulle leda till oftare omnämns i beslutsskälen. Däremot tycks den inte ha lett till någon skillnad i utfall i de beslut som fattas. I Svea hovrätt har endast 1 % av alla ansökningar avslagits från lagändringen 2002 till slutet av 2015, och inget av dessa avslag har motiverats med att hyreshöjningarna som åtgärderna skulle leda till skulle vara alltför höga. Mönstret är i princip identiskt i hyresnämnden i Stockholm och liknande i hyresnämnden i Malmö.

- Det här är siffror som regeringens utredning om hyresgästers ställning vid renoveringar måste ta till sig. Lagstiftningen ger inte ett tillräckligt starkt skydd för hyresgästerna, säger Susanna Skogsberg.

- Eftersom ombyggnaderna ofta leder till så kraftiga hyreshöjningar måste många hyresgäster flytta. De har helt enkelt inte råd att bo kvar. Besittningsskyddet urholkas. Om hyresgästerna inte har råd att bo kvar efter en renovering är besittningsskyddet inte värt mycket, säger Susanna Skogsberg.

En lagändring gjordes 2002 som skulle ge hyresgästerna ett starkare inflytande – de skulle kunna säga nej till åtgärder som riskerar att höja deras hyra dramatiskt. Ändringen har inte gett det önskade resultatet när hyresnämnd och Svea hovrätt har prövat ärenden.

I vissa av de mål som undersökts har hyreshöjningarna uppgått till 25–30 procent. I de beslut där hyresnämnden eller hovrätten avslagit någon del av hyresvärdens ansökan har detta framför allt gjorts i mål som rör planlösningsändringar.

- Det här är ett stort samhällsproblem. Miljonprogrammets lägenheter renoveras nu och det är inte ovanligt med hyreshöjningar på upp till 60 procent. Det är ett samhällsproblem som i slutändan leder till ökad segregation och gentrifiering. En starkare skyddslagstiftning för hyresgästerna är nödvändig, säger Susanna Skogsberg.


För mer information, kontakta:

Susanna Skogsberg, förbundsjurist Hyresgästföreningen

070-633 02 63

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.