Skip to main content

Ockelbogårdar först ut – påkallar förhandlingar rörande 2004 års hyror

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2003 14:47 CEST

Ockelbogårdar vill höja hyran med 2,2 procent för lägenheter och 5 kronor per månad för p-platser med motorvärmare, carportar och garage.

Som skäl för höjningskravet anges ökade kostnader för drift och underhåll samt en kraftigt höjd försäkringspremie.

Catrin Tranberg på Hyresgästföreningen kommenterar yrkandet så här:

– Med tanke på den situation företaget befinner sig i när det gäller underhållet så var yrkandet väntat. Vi kommer förstås att försöka se till att underhållspengarna ”öronmärks” så att de används på rätt sätt. Vi kommer också givetvis att noga granska underlaget för att se om nivån är rimlig.

– Dessutom ska vi att uppvakta kommunen om de höga taxorna för sopor, vatten och fjärrvärme, avslutar Catrin Tranberg.

För ytterligare information kontakta: Catrin Tranberg, tfn 026-15 81 00, mobil 070-640 44 62 eller Kjell Blomqvist, tfn 026-15 81 00, mobil 070-652 93 08

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar: www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=50676

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.