Skip to main content

Oförändrad hyra hos Hjällbobostaden

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 13:27 CEST

Ytterligare en hyresöverenskommelse är klar i Göteborg. Den gäller AB Hjällbobostaden med 2 296 lägenheter, samtliga i stadsdelen Hjällbo.

Överenskommelsen som gäller fram till årsskiftet innebär oförändrad hyra.

Under förhandlingarna krävde Hjällbobostaden en hyreshöjning med en procent.

Hyresgästföreningen å sin sida ansåg däremot med tanke på det låga ränteläget, tidigare års hyreshöjningar och det faktum att Hjällbobostaden inte har några outhyrda lägenheter att det i år fanns utrymme för att sänka hyran. Därför krävde Hyresgästföreningen en sänkning av hyran med en procent.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta förhandlare Linda Zackariasson 031-704 50 37


Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=117396

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.