Skip to main content

Oförändrad hyra samt engångsrabatt på 375 kronor

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 09:50 CEST

Den första hyresöverenskommelsen med ett av de stora kommunala bolagen i Göteborg är klar. Den gäller Familjebostäder i Göteborg AB med 18 068 lägenheter.

Överenskommelsen innebär att hyran blir oförändrad under resten av året. Dock med undantag av maj månad då bolagets samtliga hyresgäster får en engångsrabatt på 375 kronor. Denna summa kommer att räknas av på hyresavin för maj.

Parterna är också överens om att bolagets lägenhetsfonder ska vara kvar i sin nuvarande form.

Familjebostäders bud i förhandlingarna, som pågått sedan i höstas, var oförändrad hyra.

Hyresgästföreningen å sin sida ansåg bland annat med tanke på Familjebostäders goda ekonomi och det extremt låga ränteläget att det i år fanns utrymme att sänka hyrorna. Därför krävde Hyresgästföreningen hyressänkningar på upp till fem procent.

Överenskommelsen med Familjebostäder gäller till och med årsskiftet.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Eva Elvelin, förhandlare mot Familjebostäder 031-704 50 34,

0708-11 39 44

Med vänlig hälsning

Eva Thorpenberg, pressansvarig 031-704 50 32Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=116130

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.