Skip to main content

Oförändrad hyra samt engångsrabatt på 8,2 procent

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 13:57 CEST

Ytterligare en hyresöverenskommelse är klar i Göteborg. Den gäller Göteborgs Stads Bostads AB, Bostadsbolaget, med 22 540 lägenheter.

Överenskommelsen innebär att hyran blir oförändrad under resten av året. Dock med undantag av maj månad då samtliga bolagets hyresgäster får en engångsrabatt på 8,2 procent. Denna summa kommer att räknas av på hyresavin för maj månad och utgår till alla hyresgäster som står som kontraktsinnehavare den 1 maj i år.

Bolaget har också aviserat ökade satsningar på underhåll i sina fastigheter i framtiden.

Bostadsbolagets bud i förhandlingarna, som pågått sedan i höstas, var oförändrad hyra.

Hyresgästföreningen å sin sida ansåg bland annat med tanke på Bostadsbolagets goda ekonomi och det extremt låga ränteläget att det i år fanns utrymme att sänka hyrorna. Därför krävde Hyresgästföreningen sänkningar med upp till tre procent.

Överenskommelsen med Bostadsbolaget gäller till och med årsskiftet.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Kenth Stockmon, förhandlare mot Bostadsbolaget, 031-704 50 40, 0708-11 39 53

Med vänlig hälsning

Eva Thorpenberg, pressansvarig 031 704 50 32

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=116489

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.