Skip to main content

Oförändrade hyror i Norrköping efter formaliafel

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 16:46 CEST

Efter att Hyresbostäder i Norrköping strandat hyresförhandlingarna dröjde företaget för länge med att skicka in handlingarna till medlingsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK).

Formaliafelet innebär att det inte blir några hyreshöjningar för Hyresbostäders hyresgäster från den 1 januari 2006.
- Nu gläds vi åt att det inte blir några höjda hyror, säger Hyresgästföreningens förhandlare Clas Rydgren.
75 kronor
Under förhandlingarnas gång hade Hyresgästföreningen backat från sitt ursprungskrav på sänkta hyror med tre kronor per kvadratmeter och år till att kunna acceptera oförändrade hyror.
Hyresbostäders krav vid strandningstillfället låg på en höjning med 1,6 procent, vilket motsvarar cirka 75 kronor i månaden för en normallägenhet.
Tidigast i höst
Enligt reglerna måste den part som strandat förhandlingarna, i det här fallet Hyresbostäder, se till att HMK har ärendet inom två veckor. I det här fallet dröjde det sex veckor. Därmed tar HMK inte upp frågan. Kontentan blir därmed oförändrade hyror.
Rent formellt kan Hyresbostäder komma in med en ny begäran om höjda hyror men tidigast från 1 augusti.


För ytterligare information:
Clas Rydgren, förhandlare, 0708-51 19 14
Benny Andersson, förhandlingschef, 0708-91 56 45Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=116734

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.